הרתעת מאסדרים באמצעות דיני הנזיקין: ההבחנה בין דיני הפיצוי לדיני האחריות

בעז סגל "הרתעת רגולטורים באמצעות דיני הנזיקין – ההבחנה בין דיני הפיצוי לדיני האחריות" משפטים מט 571 (התשע"ט).