כלל הארכאיות יחד ולחוד – רשלנות מנהלית בפיקוח כמקרה בוחן

בעז סגל "כלל הארכאיות יחד ולחוד – רשלנות מנהלית בפיקוח כמקרה בוחן" חוקים יד 49 (2020).