קורסים

סוגיות מתקדמות בדיני נזיקין

קורס מתקדם זה מעמיק בנושאים נבחרים מתחום דיני הנזיקין. מטרת הקורס היא לבחון כיצד התיאוריה המשפטית יכולה לשרת את המשפטן המעשי, ולהיפך – כיצד ניסיונו של המשפטן המעשי יכול לשרת את פיתוח התיאוריה המשפטית.

 בין היתר נדונים במסגרת קורס זה נושאים אלו:

 • דיני הנזיקין בעולמם של מזיקים ציבוריים וכיסים עמוקים
 • צדק חלוקתי בדיני הנזיקין
 • תפקידה של חובת הזהירות בעוולת הרשלנות
 • סיבתיות עובדתית
 • דוקטרינת ההסכמה מדעת ופגיעה באוטונומיה
 • דיני לשון הרע
tort law

דיני נזיקין

הקורס דיני נזיקין הוא קורס שנתי העוסק בנושאים הבאים:

 • מבוא – מהם דיני הנזיקין?
 • מטרות ותיאוריות של דיני נזיקין
 • מבנה דיני הנזיקין
 • אחריות שילוחית
 • יחסי הגומלין בין העוולות
 • עוולת הרשלנות
 • העברת נטל השכנוע ודוקטרינת הנזק הראייתי
 • אחריותם הנזיקית של מזיקים ציבוריים
 • הפרת חובה חקוקה
 • אחריות מחזיק מקרקעין
 • רשלנות רפואית, עוולת התקיפה ודוקטרינת ההסכמה מדעת
 • אחריות למוצרים פגומים
 • לשון הרע
 • תאונות דרכים
 • סיבתיות, ריחוק הנזק ומעוולים במשותף
boaz-segal-posts

דיני חוזים

הקורס דיני חוזים הוא קורס שנתי העוסק בנושאים הבאים:

 • מבוא למשפט פרטי ודיני חוזים
 • יצירת הסכם בעל תוקף משפטי
 • ההצדקות לאכיפת התחייבות חוזיות
 • משא ומתן לקראת כריתת הסכם
 • פגמים בהליך הכריתה
 • תרופות בגין הפרת הסכם
 • פירוש והשלמה של חוזים
 • דיני החוזים כמכשיר לקידום ערכים חברתיים
דיני חוזים

משפט מנהלי

הקורס משפט מנהלי הוא קורס שנתי העוסק בנושאים הבאים:

 • מבוא למשפט מנהלי
 • חוקיות המנהל ודרישת הסמכות
 • עצמאות שיקול הדעת
 • החובה להפעיל שיקול דעת
 • תקינות ההחלטה מבחינת ההליך
 • תקינות ההחלטה מבחינת המהות – פגמים בשיקול הדעת
 • תוצאות הפגם המנהלי – נפסדות, בטלות ובטלות יחסית
 • הרשות המנהלית במשפט הפרטי
 • פיקוח שיפוטי
 • עבירות מנהליות
 • משפט מנהלי גלובלי
משפט מנהלי

רגולציה מנהלית

הקורס רגולציה מנהלית הוא קורס סמסטריאלי העוסק בנושאים הבאים:

 • מבוא לעולם הרגולציה
 • רקע היסטורי
 • תיאוריות של רגולציה – תשתית מושגית
 • הצדקות לרגולציה – רגולציה כלכלית וחברתית
 • אינטרס ציבורי ואינטרס פרטי
 • רשתות רגולטוריות
 • רגולציה עצמית
 • הרגולטור במשפט הפרטי
 • טכניקות של רגולציה

סמינריון – אחריות המדינה במשפט הפרטי

סמינריון זה מתמקד בעיקר בהגנה על אינטרסים פרטיים ופיצוי בגין פגיעה בהם בידי המדינה ורשויותיה. בשנים האחרונות מתגברת והולכת הנטייה להטיל אחריות על המדינה, והדין הפרטי חודר עקב כך לענפי משפט כמו המשפט החוקתי, המשפט המנהלי והמשפט הבינלאומי. בין היתר, עוסק סמינריון זה בנושאים אלו:

 • עתירה מנהלית ותביעה אזרחית – התהום והגשרים
 • דואליות נורמטיבית
 • נזיקין של רשויות
 • חוזים של רשויות
 • תאגידים של רשויות

ניסוח מסמכים משפטיים

ניסוח מסמכים משפטיים הוא חלק בלתי נפרד ומרכזי בעבדות המשפטן. מטרת הקורס היא להקנות ידע וכלים בסיסיים אשר נחוצים למשפטן לשם עריכתם של מסמכים אלו. במהלך הקורס נדון בעקרונות מנחים ובשיקולים אופייניים בעריכת מסמכים משפטיים, והלומדים בקורס ירכשו כלים יישומיים לנסח מסמכים משפטיים תוך יישום הדין הרלוונטי בעין ביקורתית. בין היתר יידונו ניסוחם של אלו:

 • הסכם שכירות
 • הסכם מכר דירה
 • הסכם הלוואה
 • צוואות וירושות
 • הסכם שכר טרחה
 • מכתב התראה
 • כתבי טענות
בעז סגל