סוגיות מתקדמות בדיני נזיקין

tort law

סוגיות מתקדמות בדיני נזיקין קורס מתקדם זה מעמיק בנושאים נבחרים מתחום דיני הנזיקין. מטרת הקורס היא לבחון כיצד התיאוריה המשפטית יכולה לשרת את המשפטן המעשי, ולהיפך – כיצד ניסיונו של המשפטן המעשי יכול לשרת את פיתוח התיאוריה המשפטית.  בין היתר נדונים במסגרת קורס זה נושאים אלו: דיני הנזיקין בעולמם של מזיקים ציבוריים וכיסים עמוקים צדק […]