שטרנברג נ' עיריית בני ברק

רחוב רש"י בני ברק

שטרנברג נ' עיריית בני ברק ע"א 73/86 שטרנברג נ' עיריית בני ברק עסק בתושב העיר בני ברק, שדילג מעל שלולית גדולה של מי שופכין שנקוו ברחוב רש"י בעיר. הוא מעד ונפצע. את תביעתו נגד עיריית בני ברק הוא ביסס, בעיקרו של דבר, על עוולת הרשלנות. בית המשפט קבע כי נסיבות המקרה מעידות לכאורה על כך […]