דיני הנזיקין והמטרה ההרתעתית | בעז סגל

בועז סגל

דיני הנזיקין אינם שואפים לייצר הרתעה מרבית אלא הרתעה מיטבית. בפשטות – לא הרתעה מקסימלית אלא הרתעה אופטימלית. אם כך, מהי אותה נקודת אופטימום שבין הרתעת חסר להרתעת יתר? באחד הספרים החשובים ביותר שנכתבו על אודות הדין הנזיקי –  The Cost of Accidents: A Legal and Economic Analysis – הציע פרופ׳ קלברזי את הנוסחה הבאה […]

שטרנברג נ' עיריית בני ברק

רחוב רש"י בני ברק

שטרנברג נ' עיריית בני ברק ע"א 73/86 שטרנברג נ' עיריית בני ברק עסק בתושב העיר בני ברק, שדילג מעל שלולית גדולה של מי שופכין שנקוו ברחוב רש"י בעיר. הוא מעד ונפצע. את תביעתו נגד עיריית בני ברק הוא ביסס, בעיקרו של דבר, על עוולת הרשלנות. בית המשפט קבע כי נסיבות המקרה מעידות לכאורה על כך […]