דיני הנזיקין והמטרה ההרתעתית | בעז סגל

בועז סגל

דיני הנזיקין אינם שואפים לייצר הרתעה מרבית אלא הרתעה מיטבית. בפשטות – לא הרתעה מקסימלית אלא הרתעה אופטימלית. אם כך, מהי אותה נקודת אופטימום שבין הרתעת חסר להרתעת יתר? באחד הספרים החשובים ביותר שנכתבו על אודות הדין הנזיקי –  The Cost of Accidents: A Legal and Economic Analysis – הציע פרופ׳ קלברזי את הנוסחה הבאה […]

סוגיות מתקדמות בדיני נזיקין

tort law

סוגיות מתקדמות בדיני נזיקין קורס מתקדם זה מעמיק בנושאים נבחרים מתחום דיני הנזיקין. מטרת הקורס היא לבחון כיצד התיאוריה המשפטית יכולה לשרת את המשפטן המעשי, ולהיפך – כיצד ניסיונו של המשפטן המעשי יכול לשרת את פיתוח התיאוריה המשפטית.  בין היתר נדונים במסגרת קורס זה נושאים אלו: דיני הנזיקין בעולמם של מזיקים ציבוריים וכיסים עמוקים צדק […]