אחריות המדינה ורשויותיה בדיני הנזיקין

צה"ל מבצע פעולות טשטוש שמעלות ענני אבק בשביל העובר בסמוך לגבול. בעליו של מטע תפוחים תובע את המדינה בטענה שענני אבק אלו גורמים לירידה בתפוקת המטע; בעקבות ברית מילה מתפתח נזק חמור באיבר הזכרות של תינוק. לצד המוהל ובית החולים נתבעת גם המדינה בשל מחדלה להסדיר את סוגיית הכשירות וההסמכה של מוהלים; בית דין רבני […]

רשלנות רפואית, תקיפה ודוקטרינת ההסכמה מדעת

ממקרה שנדון בפני בית המשפט העליון עולים הנתונים הבאים: אדם סבל מכאבי גב. בהתאם להמלצת רופאו הוא הסכים לעבור ניתוח לאיחוי החוליות. בשלביו הראשונים של הניתוח גילה המנתח צלקת עבה ורחבה המכסה על שורשי העצבים. גילוי זה הביא את המנתח למסקנה כי יתכן שכאביו של המטופל נובעים מן הצלקת. לפיכך, החליט המנתח להרחיב את היקף […]

דלת לעולם של רגולציה

בשל התנהלותה הרשלנית צוברת חברת ביטוח גירעונות, ודרישות הרגולטור – המפקח על הביטוח – לכסותם אינן זוכות לתגובה. היא ממשיכה לצבור גירעונות ולבסוף מתמוטטת. שבועות מספר לאחר ההתמוטטות מחליט המפקח להפסיק את פעילות החברה, והיא נכנסת להליכי פירוק. בתחילה המפרק משלם כספים נוכח תביעות שמגישים מבוטחי החברה, עד שכספים אלו אוזלים לגמרי. חלק מן המבוטחים […]

קיבוץ מלכיה נגד מדינת ישראל

ע”א 6296/00 קיבוץ מלכיה נ’ מדינת ישראל הוא מן המרתקים שבפסקי הדין העוסקים בנזיקין של מזיקים ציבוריים במשפט הישראלי. באותו מקרה הוגשה תביעת נזיקין נגד המדינה בגין נזקים שזו גרמה למטעיו של הקיבוץ. על פי המתואר בפסק הדין, הנזקים נגרמו בשל ענני אבק שנוצרו בעת פעולות הטשטוש שביצע צה”ל בשביל העובר בסמוך לגדר הגבול של ישראל עם לבנון.

דיני נזיקין

בעז סגל

דיני נזיקין הקורס דיני נזיקין הוא קורס שנתי העוסק בנושאים הבאים: מבוא – מהם דיני הנזיקין? מטרות ותיאוריות של דיני נזיקין מבנה דיני הנזיקין אחריות שילוחית יחסי הגומלין בין העוולות עוולת הרשלנות העברת נטל השכנוע ודוקטרינת הנזק הראייתי אחריותם הנזיקית של מזיקים ציבוריים הפרת חובה חקוקה אחריות מחזיק מקרקעין רשלנות רפואית, עוולת התקיפה ודוקטרינת ההסכמה […]

דיני חוזים

בעז סגל משפטים

דיני חוזים הקורס דיני חוזים הוא קורס שנתי העוסק בנושאים הבאים: מבוא למשפט פרטי ודיני חוזים יצירת הסכם בעל תוקף משפטי ההצדקות לאכיפת התחייבות חוזיות משא ומתן לקראת כריתת הסכם פגמים בהליך הכריתה תרופות בגין הפרת הסכם פירוש והשלמה של חוזים דיני החוזים כמכשיר לקידום ערכים חברתיים

משפט מנהלי

משפט מנהלי הקורס משפט מנהלי הוא קורס שנתי העוסק בנושאים הבאים: מבוא למשפט מנהלי חוקיות המנהל ודרישת הסמכות עצמאות שיקול הדעת החובה להפעיל שיקול דעת תקינות ההחלטה מבחינת ההליך תקינות ההחלטה מבחינת המהות – פגמים בשיקול הדעת תוצאות הפגם המנהלי – נפסדות, בטלות ובטלות יחסית הרשות המנהלית במשפט הפרטי פיקוח שיפוטי עבירות מנהליות משפט מנהלי […]